AF “GRIMOIRE” 2
07-05-2022 af Erwin Neutzsky-Wulff

”The Gemara relates another fact substantiating the statement that the righteous could create a world if they so desired: Rav Ḥanina and Rav Oshaya would sit every Shabbat eve and engage in the study of Sefer Yetzira, and a third-born calf would be created for them, and they would eat it in honor of Shabbat.”

Sepher yecira (”skabelsens bog”) er den ældste ekstante jødiske grimoire. Ifølge traditionen er den skrevet af Abraham.

Den begynder typisk med en opremsning af Guds navne, yah, en forkortelse af tetragrammaton, cebhaoth (”hærskarerne” af overnaturlige væsner, senere disses ”herre”), elohim (guderne, senere elohim chayyim, den ”levende” gud, modsat gudestøtter som dem, patriarkerne rejste), melekh (konge, en variant af Molok, ”Isaks rædsel”), el (gud) og shadday (sammenlign eli, min shedh, daimon, også oversat med ”skæbne”). Vi ser med andre ord, hvordan meningsfulde begreber som ”en gud”, ”guderne” og genius bliver til i denne forbindelse meningsløse ”navne” på en mere og mere spekulativ ”Gud”.

Denne gud haqqaq, udhuggede verden i form af toogtyve stier og tre tavler, iagttageren (egentlig sopher, den skrivende), det iagttagede og iagttagelsen, ti tal og toogtyve bogstaver. Disse ti tal (sephiroth) opfattes endvidere som ti hekhaloth, og bogstaverne som de stier, der forbinder dem.

Herpå opregnes de ti verdensretninger, eller som vi vil sige, fem dimensioner, de tre rumlige, tiden og den fysiske verdens vej til aktualisation som vores virkelighed. Mysten bevæger sig naturligvis i den modsatte retning for at ”føre skaberen (mennesket) tilbage til sin trone”.

Herpå følger magiske korrespondenser mellem bogstaver, planeter, ugedage, legemsdele, og så videre. Det er sympatisk magi, men den virker naturligvis ikke i denne den traditionelle grimoires form.

”Lo, the private chamber, its books are stolen, the secrets in it are laid bare. Lo, magic spells are divulged, spells are made worthless through being repeated by people.”

Denne magi er konsensuel, men magi er et brud på konsensus. Det hjælper os ikke at kopiere sidemandens noter, vi må forstå bogen.

Denne misforståelse skyldes i høj grad arabisk påvirkning. Muslimerne var trods alt am hassepher, bogfolk, og i modsætning til de kristne, der læste Bibelen på en anden måde, monoteister, og havde Abraham til fader.

Det kunne således med en vis ret siges at være ”den samme religion”. Sprogbarrieren var da også mindre.

I denne blandingsmagi spillede dæmonologi og amuletter en central rolle. Dæmonologien går, som vi har set, tilbage til de babyloniske eksorcismer, men nu fik den et nyt formål, magikerens anskaffelse af en parhedros – et væsen, der kan siges at ligge midt imellem succubus og daimon.

Man indkaldte (qebhica) disse væsner, når man havde brug for deres tjenester. I mellemtiden havde den arabiske mandal udviklet sig til den bekendte magiske cirkel, i hvis midte magikeren kunne føle sig sikker, ligesom hver dæmon nu havde fået sit segl (veve).

Det kan således kaldes ironisk, at det arabiske heksagram, repræsenterende mødet mellem de to verdener, endnu kan ses på det israelske flag (se forsiden på GRIMOIRE)!


⊕ BESTILLING

Et forfatterskab, der taler for sig selv.
En verdens- og virkelighedsmodel, som er helt sin egen.

 

Du kan bestille de titler, vi har på lager, via vores bestillingsformular.

 

Bestillingsformularen ligger under menupunktet "Bestilling" i den vandrette menubjælke.

 

bogrygge-lagertitler-tilskaaret2.jpg

 

Se en samlet oversigt over de titler, forlaget har på lager, under "Udgivelser".

⊕ OM FORLAGET

FORLAGET
ERWIN NEUTZSKY-WULFF

 

I 2010 gik mit forlag gennem tredive år, Borgen, ned, og det var ikke nogen enkeltstående begivenhed. Det var det sidste træ i skoven, der faldt, som Information dengang skrev.

 

Det betød så, at JACK THE RIPPER udkom på Ole Sohns Forlag, som min skattede redaktør var flyttet til. Den solgte da også i et par oplag.

 

På det tidspunkt havde jeg imidlertid allerede udgivet BIBELEN på eget forlag. Jeg havde ikke engang ventet på de 150.000 fra Kulturministeriet, som ellers har været en fast indkomst.

 

Tiderne har forandret sig. Ud fra en vurdering af den økonomiske situation har man besluttet, at litteraturen er en af de ting, der må falde, hvis den ikke kan stå.

 

Og det har den aldrig kunnet. Den har udelukkende overlevet i kraft af de faste bogprisers beskyttelsestold og ved, at man har holdt forfatterne i live ved arbejdslegaternes kunstige åndedræt.

 

Naturligvis vil kioskforlag som Gyldendal fortsat blive holdt i et jerngreb af deres aktionærer, og dagbladene fortsætte med at skrive pænt om deres annoncører, men skilsmissen mellem litteraturen og bogbranchen er endelig. Hvad sker der så?

 

Der sker det, at de forfattere, der har et publikum, udgiver sig selv. Det er ikke så slemt, som det lyder – BIBELEN indbragte mig en kvart million, nok til, at jeg kunne købe mig ro til at skrive den næste, og så fremdeles.

 

Erwin Neutzsky-Wulff

⊕ NYT PÅ SIDEN!

10-06-24

Indholdsfortegnelsen til "Det magiske menneske".

10-06-24

Om "Det magiske menneske".

09-06-24

Uddrag: "Religiøse analfabeter".

09-06-24

Uddrag af "Det magiske menneske": "Verden er faldne engle."

02-06-24

Kommende bog: "Det magiske menneske".

Læs med på Facebook

Find flere uddrag og andet godt på Facebook.

 

⊕ UDGIVELSER

DE FORSVUNDNE (2024)

INDEKS TIL GRIMOIRE (2023)

GRIMOIRE (2022)

HORROR 2 (2021)

HISTORIER (2021)

Af Christian Birchs efterladte papirer (2020)

ADFÆRD (2019)

LIV (2019)

MØDE (2018)

TEORIEN OM ALTING (2017)

DRØM (2016)

HITLER (2015)

RELIGION (2015)

ROMAN (2014)

HORROR (2013) 

DANMARK (2012)

BIBELEN (2011)

9999 (2010)

HJERNEN (2006)

DET OVERNATURLIGE (2004)

RUM (2001)

 

⊕ INFOMAIL

Vi sender en mail rundt, når der er nyt om enten nye udgivelser eller arrangementer som foredrag, oplæsning o.lign.

 

Hvis du gerne vil på listen over læsere, der får sådanne lejlighedsvise nyheder, kan du sende en mail til os på: kontakt@enwforlag.dk.