DEN ILLUMINEREDE BIBEL
11-11-2012 af Erwin Neutzsky-Wulff

Liberalismen er et opgør med aristokratiet, fascismen med åndsaristokratiet. Skønt uden reel magt er den intellektuelle qua en ansvarlig overklasses rodskud samfundets samvittighed, hvilket er uforeneligt med den totalitære stats helhedsløsninger.

 

Intelligens er først og sidst medfølelse, umuligheden af at ignorere andres lidelser. Den findes givetvis i rudimentær form hos alle mennesker, men i den uintelligente masse, der er afhængig af konsensus, er den forholdsvis let at sætte ud af spillet.

 

Det kræver blot en systematisk dehumanisering af statsfjenden, der samtidig virker som en afledning. Den statsmagt, der kæmper mod en ydre eller indre fjende, er i det mindste midlertidigt immun over for kritik.

 

I vores eget samfund leverer antisemitismen fjendebilledet, den pakistanske grønthandler, der vil overtage verden, og den islamiske familiefar, der voldtager sine døtre. De fleste vil nok stadig opfatte den slags som ren nazistisk propaganda, men i et samfund uden en fri presse til at imødegå sådanne løgne, vil de før eller siden blive accepteret af befolkningen.

 

Dermed bliver den egentlige hovedfjende folk, der kan læse og skrive, som derfor med en vis overraskelse må konstatere, at det sædvanlige godmodige drilleri er gået over i had. Samtidig bliver barnets træge modstand mod hjerneaktivitet til en statsautoriseret antiintellektualisme, og niveauet falder som en sten.

 

 

Da OKKULTISME i sin tid udkom, fik den begejstrede anmeldelser i alle dagblade – selv Information, der normalt kun beskæftiger sig med redaktørens gamle skolekammerater, kaldte den ”en troldenøgle til det overnaturlige”. DET OVERNATURLIGE blev omtalt overmåde positivt i Politiken og Kristeligt Dagblad, hvorimod det er overordentlig tvivlsomt, om DANMARK overhovedet vil blive anmeldt, selv af vrede husmødre, der føler sig stødt på deres begrænsede ordforråd og dannelse.

 

Ret skal være ret: Mine bøger bliver jo heller ikke just lettere tilgængelige, men dette er trods alt en nødvendig konsekvens af en forfatters udvikling. Det er, når den støder sammen med et drastisk fald i befolkningens læsefærdighed, at virkningen bliver dramatisk.

 

Her er Politikens kulturredaktør i det mindste oprigtig, når han skriver, at avisen ikke har ”ressourcer” til at anmelde mine faglitterære værker. Det er da måske også lidt vel meget forlangt, at man hver gang skal sætte ti professorer på sagen.

 

Anderledes forholder det sig imidlertid med mine hårdt prøvede læsere. Hvor OKKULTISME var en samling causerier som introduktion til et svært emne, er BIBELEN og den ”danske udgave”, der tager udgangspunkt i den nordiske i stedet for den semitiske mytologi, en koncis gennemgang af min religionsteori.

 

Og så var OKKULTISME illustreret, og ”et billede siger som bekendt mere end tusind ord”. I dag er selv universitetslærebøger gennemillustreret for at opbløde teksten, og det er da også kun af rent økonomiske årsager, at jeg ikke følger deres eksempel.

 

Nu har jeg imidlertid fundet en smutvej. HORROR AND SCIENCE FICTION IN THE CINEMA BEFORE 1980 er DET OVERNATURLIGE, BIBELEN og DANMARK illustreret – med film.

 

”Hvad skal vi læse?” er det konstante spørgsmål fra mine læsere, og jeg bliver dem gerne svar skyldig. I århundreder har litteraturen ikke beskæftiget sig med det overnaturlige.

 

Det har pædagogerne draget omsorg for. Kun gennem filmmediet, som alligevel ingen tager alvorligt, har disse kræfter haft mulighed for at manifestere sig, og end ikke der de sidste tredive år.

 

HASFITCB1980 er i hundredvis af artikler om esoteriske emner, i hvert tilfælde med udgangspunkt i en film. For ti år siden var disse film ikke til at opdrive.

 

I dag kan de stort set alle erhverves for et par dollars eller tages ned fra Nettet, hvis man har kriminelle tendenser. Den film, du køber, vil nok i alle tilfælde bære den australske tv-stations logo, den er kopieret fra – det er jo ikke den nye HARRY POTTER, vi taler om!

 

Vi er naturligvis hermed tilbage i den causerende stil, læseren kender fra tidligere værker fra forfatterens hånd, hvorfor tekstmængden da også af nødvendighed må være enorm, langt større end BIBELEN og DANMARK tilsammen! Herudover vil bogen på samme tid være en kronologisk filmhistorie og i kraft af et alfabetisk indeks, der medtager samtlige alternative titler, et opslagsværk, hvor enhver film inden for genren uden vanskelighed vil kunne slås op.

 

Nu er mine læsere jo som bekendt sære, hvorfor mange sikkert vil opfatte dette værk som en kuriositet. Som sædvanlig skal der 100 forhåndsbestillinger til, for at det kan realiseres, men mere regner vi sådan set heller ikke med at sælge.

 

Hvilket paradoksalt nok vil føre til, at bogen næsten øjeblikkelig vil blive forfatterskabets mest sjældne og efterspurgte. Det gør ikke så meget, eftersom det ikke er hensigten, at vi skal tjene på dette hjertebarn, hvorfor prisen da også er den relativt beskedne af 500 kroner for 800 sider.

 

Endelig vil det naturligvis være en prøvesten for forlagets og dermed forfatterskabets fortsatte bæredygtighed. Vi er ikke nogen bogklub, men hvis for mange af vore kunder fravælger de enkelte titler, vil det naturligvis ikke kunne løbe rundt. HORROR AND SCIENCE FICTION IN THE CINEMA BEFORE 1980 udkommer i januar og kan som sædvanlig bestilles på

 

kontakt@enwforlag.dk

 

Vi henstiller dog, at man for at lette administrationen (Chresteria) benytter bestillingsformularen! Nu du alligevel sidder ved maskinen.

 

Med Venlig Hilsen

 

Forfatteren


⊕ BESTILLING

Et forfatterskab, der taler for sig selv.
En verdens- og virkelighedsmodel, som er helt sin egen.

 

Du kan bestille de titler, vi har på lager, via vores bestillingsformular.

 

Bestillingsformularen ligger under menupunktet "Bestilling" i den vandrette menubjælke.

 

bogrygge-lagertitler-tilskaaret2.jpg

 

Se en samlet oversigt over de titler, forlaget har på lager, under "Udgivelser".

⊕ OM FORLAGET

FORLAGET
ERWIN NEUTZSKY-WULFF

 

I 2010 gik mit forlag gennem tredive år, Borgen, ned, og det var ikke nogen enkeltstående begivenhed. Det var det sidste træ i skoven, der faldt, som Information dengang skrev.

 

Det betød så, at JACK THE RIPPER udkom på Ole Sohns Forlag, som min skattede redaktør var flyttet til. Den solgte da også i et par oplag.

 

På det tidspunkt havde jeg imidlertid allerede udgivet BIBELEN på eget forlag. Jeg havde ikke engang ventet på de 150.000 fra Kulturministeriet, som ellers har været en fast indkomst.

 

Tiderne har forandret sig. Ud fra en vurdering af den økonomiske situation har man besluttet, at litteraturen er en af de ting, der må falde, hvis den ikke kan stå.

 

Og det har den aldrig kunnet. Den har udelukkende overlevet i kraft af de faste bogprisers beskyttelsestold og ved, at man har holdt forfatterne i live ved arbejdslegaternes kunstige åndedræt.

 

Naturligvis vil kioskforlag som Gyldendal fortsat blive holdt i et jerngreb af deres aktionærer, og dagbladene fortsætte med at skrive pænt om deres annoncører, men skilsmissen mellem litteraturen og bogbranchen er endelig. Hvad sker der så?

 

Der sker det, at de forfattere, der har et publikum, udgiver sig selv. Det er ikke så slemt, som det lyder – BIBELEN indbragte mig en kvart million, nok til, at jeg kunne købe mig ro til at skrive den næste, og så fremdeles.

 

Erwin Neutzsky-Wulff

⊕ NYT PÅ SIDEN!

10-06-24

Indholdsfortegnelsen til "Det magiske menneske".

10-06-24

Om "Det magiske menneske".

09-06-24

Uddrag: "Religiøse analfabeter".

09-06-24

Uddrag af "Det magiske menneske": "Verden er faldne engle."

02-06-24

Kommende bog: "Det magiske menneske".

Læs med på Facebook

Find flere uddrag og andet godt på Facebook.

 

⊕ UDGIVELSER

DE FORSVUNDNE (2024)

INDEKS TIL GRIMOIRE (2023)

GRIMOIRE (2022)

HORROR 2 (2021)

HISTORIER (2021)

Af Christian Birchs efterladte papirer (2020)

ADFÆRD (2019)

LIV (2019)

MØDE (2018)

TEORIEN OM ALTING (2017)

DRØM (2016)

HITLER (2015)

RELIGION (2015)

ROMAN (2014)

HORROR (2013) 

DANMARK (2012)

BIBELEN (2011)

9999 (2010)

HJERNEN (2006)

DET OVERNATURLIGE (2004)

RUM (2001)

 

⊕ INFOMAIL

Vi sender en mail rundt, når der er nyt om enten nye udgivelser eller arrangementer som foredrag, oplæsning o.lign.

 

Hvis du gerne vil på listen over læsere, der får sådanne lejlighedsvise nyheder, kan du sende en mail til os på: kontakt@enwforlag.dk.